Avigail Gurtler-Har-Tuv and Ivan Zinoviev
Avigail Gurtler-Har-Tuv and Ivan Zinoviev

Don Giovanni Cast in Vienna
Don Giovanni Cast in Vienna

Zlata Khershberg and Fiodor Makarov
Zlata Khershberg and Fiodor Makarov

Avigail Gurtler-Har-Tuv and Ivan Zinoviev
Avigail Gurtler-Har-Tuv and Ivan Zinoviev

1/7
משבר קורונה
 
גם כעת, כאשר עולם התרבות כמעט משותק, אנחנו חוברים אל התזמורות כדי לקיים חיי תרבות ברמה גבוהה. נאנחנו כעמותה שחרטה על דגלה טיפוח אמנים מעולים עם מחויבות מעבר לקריירה האישית, נרתמים להעניק לקהל אוהבי המוזיקה והאופרה אמונה בעתיד התרבות בארץ.

 

רשמי המשתתפים

 

 

שקד בר כותבת על הסדנה:

הסדנה לזמרים מתקדמים ענתה באופן מלא על הצרכים שלי, מאחר שתכניתה נבנתה במטרה להדריך זמרים לקראת התחלת קריירה מקצועית. הסדנה העניקה לי כלי התמודדות מעשיים והזדמנות לפגוש את העולם המקצועי הממשי, ובמובן זה הסדנה אף עלתה על ציפיותי.

על הסטודיו שלנו

הקשר הווקאלי וינה תל אביב היא עמותה, שמטרתה לטפח זמרים על סף הקריירה שלהם, או זמרים שכבר החלו בקריירה וזקוקים לשיוף אחרון וייעוץ בייעול הקריירה. אנחנו מנהלים כארבע סדנאות אינטנסיביות בשנה. לסדנה מתקבלים שמונה עד עשרה זמרים נבחרים בכל מושב. י.

Logos Wien tel Aviv Ministry of Culture.
לוגו משרד התרבות.png